Help

Wat het Deelfiets Dashboard is

Het deelfiets dashboard is een tool dat inzicht geeft in het functioneren van deelfietsen. Dit maakt het mogelijk om te sturen op de perfecte deelfiets. Het is een ‘Software as a Service’ (Saas) die via een login beschikbaar is voor gemeenten en andere stakeholders.

Welke datastandaarden gebruikt het deelfietsdashboard?

Het deelfietsdashboard ondersteunt GBFS, MDS en TOMP, er worden wel specifieke voorwaarden gesteld (data moet op individueel voertuig niveau verstrekt worden) aan de feed om bruikbaar in het dashboard te zijn. Zie de details in de volgende specificatie: https://stichting-crow.github.io/deelfietsdashboard/hr-dataspec/.

Which data standards does the deelfietsdashboard support?

The deelfietsdashboard (bike-sharing dashboard) supports GBFS, MDS and TOMP. There are some specific requirements for the implementation of the standard (the data should be provided on individuel vehicle level). See all details in the following specification: https://stichting-crow.github.io/deelfietsdashboard/hr-dataspec/.

Hoe het deelfiets dashboard werkt

  • Deelfiets dashboard verzamelt data van deelfietsen (die openbaar of via een overeenkomst beschikbaar is). Bij voorkeur via een API conform het GBFS+ format.
  • Er worden zo min mogelijk privacy gevoelige gegevens opgeslagen (privacy by design). Zo worden geen persoonsgegevens van fietsgebruikers geregistreerd.
  • Er zijn ‘gebieden’ (polygonen) zoals gemeentes, wijken en buurten (conform CBS indeling). Ook kunnen eigen gebieden aangemaakt worden zoals gebieden met parkeerregime of aandachtsgebieden zoals het stationsplein.
  • Op basis van de data worden in het dashboard tal van overzichten geproduceerd. Dit kan ook per ‘gebied’ getoond worden.
  • Onderzocht wordt hoe handhavers en burgers via het dashboard meldingen kunnen doen van fietsen die overlast veroorzaken

Hoe ik toegang tot het Deelfiets Dashboard krijg

Via het CROW of via info@deelfietsdashboard.nl kun je een login aanvragen. Afhankelijk van je taak en de afspraken over de data kun je vervolgens toegang krijgen tot de dashboard informatie voor gebieden en/of van aanbieders. Zo kunnen gemeente medewerkers over het algemeen toegang krijgen voor het dashboard in hun gemeente. Aanbieders van deelfietsen kunnen uiteraard toegang krijgen tot alle infromatie van hun deelfietsen. Neem voor vragen over de rechten ook contact op met het CROW of info@deelfietsdashboard.nl.

Profiteer mee, help mee! | Open source software

De software is open source. Iedereen kan op de Deelfiets dashboard Gitlab de laaste versie van de broncode bekijken. We nodigen iedereen uit om mee te kijken en te bouwen. Naast de Deelfiets dashboard productie versie, kun je ook het beta-versie draaien (dat is de nieuwste versie waar nog aan getest wordt en waar dus nog fouten in kunnen zitten). Bugs en suggesties kunnen direct in Issue-tracker gemeld worden. Ons mailen op info@deelfietsdashboard.nl kan natuurlijk ook.

Velen handen maken licht werk. We zijn daarom blij als je wilt helpen. Gemeenten of andere overheden kunnen helpen bij het specificeren van handige overzichten. Deelfiets bedrijven kunnen meebouwen aan open source tools. Developpers kunnen bijdragen aan de code.

Op de Wiki en in het handboek beschrijven we onze werkwijze. Mail ons als je wilt weten hoe je zou kunnen helpen!

Ik heb een vraag, kan ik contact opnemen?

Vragen kun je e-mailen naar info@deelfietsdashboard.nl

API toegang

Mail ons voor info over en toegang tot de API